این كتاب كه پیرامون موضوع حجاب نگاشته شده در چهار بخش  مباحث دینی، اجتماعی و سیاسی به رشته تحریر درآمده است. با توجه به بحث بر انگیز بودن موضوع حجاب در بین طرفدارانش در داخل وخارج كشور وگاه سهل انگاری و یا جهل برخی مسلمانان در این باب، نگارنده محترم سعی بر این دارد كه خواننده را به تفكر و تأمل در چرایی و چگونگی این تكلیف الهی دعوت كند. 

بخش اول كتاب پیرامون این موضوع بحث می نماید كه همه انسانها در جستجوی سعادت وكمال اند، حركت به سوی كمال مانند هر حركت دیگری نیاز به آگاهی و شناخت دارد و نیز با توجه به این كه بهترین واضع قوانین هر مجموعه خالق آن مجموعه است، لذا تنها خداوند است كه صلاحیت و قدرت راهنمایی بشر را در حركت به سوی كمال دارد.

بخش دوم كتاب تحت عنوان "ریشه پیدایش فرهنگ بی حجابی در جهان " نویسنده محترم ابتدا به بررسی ریشه انحرافات جنسی در فرهنگ غرب پرداخته و آثار مخرب آزادی جنسی را بیان می كند، سپس علل گسترش فرهنگ بی حجابی و بد حجابی در كشورهای مسلمان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده و در انتها انواع و علل آنرا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

بخش سوم كتاب، نگارنده محترم مباحثی را در زمینه نقش نگاه و سایر حواس در شكل گیری تفكرات و ایجاد انحرافات عنوان می كند.

بخش پایانی كتاب مواردی مربوط به لباس، زینت، انواع آنها و نحوه ارتباط انسان با این دسته از مسائل را شامل می شود.

امید است كه با مطالعه این كتاب بهره كافی را از مباحث عنوان شده ببریم، مباحثی كه به سبكی نظام مند به بررسی روابط علّی و معلولی حاكم بر اجتماعات انسانی در زمینه اجرای این تكلیف الهی می پردازد.

منبع : وب نوشت کتابخانه قائمیه مشهد |معرفی كتاب ‹‹ درّ و صدف ›› تأليف استاد محمد شجاعی
برچسب ها : كتاب ,بررسی ,فرهنگ ,حجابی ,حركت ,موضوع ,بررسی قرار ,تكلیف الهی ,نگارنده محترم ,موضوع حجاب